Mijn dag begint met fruit
 

Disclaimer voor orange-express.nl

Orange-express.nl hierna te noemen Orange-Express, verleent u hierbij toegang tot orange-express.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Orange-Express behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Orange-Express spant zich in om de inhoud van orange-express.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Orange-Express.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op orange-express.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Orange-Express.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Orange-Express.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Orange-Express, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.