Mijn dag begint met fruit
 

Disclaimer voor orange-express.nl

Orange-express.nl hierna te noemen Orange-Express, verleent u hierbij toegang tot orange-express.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Orange-Express behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Orange-Express spant zich in om de inhoud van orange-express.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Orange-Express.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op orange-express.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Orange-Express.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Orange-Express.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Orange-Express, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 
 
 
 
Perssinaasappels Kopen | Goedkope Perssinaasappels